ไหมขัดฟัน….ต้องใช้ทุกวัน

การทำความสะอาดภายในช่องปากด้วยการแปรงฟันนั้น อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากขนแปรงไม่สามารถซอกซอนเข้าไปทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ ทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหารและแผ่นคราบจุลินทรีย์ ทำให้เกิดฟันผุบริเวณซอกฟันได้
ดังนั้นจึงควรใช้ไหมขัดฟัน ช่วยทำความสะอาดในซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง โดยควรใช้ภายหลังการทานอาหาร หรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังการแปรงฟันในตอนเย็น

%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1