Tag Archives: ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอม ไม่ว่าวัยใดอาจมีการใส่ฟันปลอมได้ทุกเมื่อ เช่น บางคนฟันหักบางซี่ หรือบางคนฟันหักหรือสูญเสียฟันหมดปากเป็นต้น ซึ่งถ้าไม่มีฟันปลอมอาจทำใช้ชีวิตของผู้คนขาดความมั่นใจได้ ฟันปลอมจึงมีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียฟันหน้า จะช่วยได้มาก นอกจากนี้ฟันปลอมยังช่วยให้ความสามารถในการบดเคี้ยวทำงานได้ดีขึ้น เป็นการช่วยกระเพาะอาหารที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป รวมถึงการช่วยป้องกันฟันที่อยู่ข้างเคียงล้มเอียงหรือฟันคู่สบยื่นยาวเข้าหาช่องว่างที่สูญเสียฟันไปได้อีกด้วย   ขึ้นชื่อว่าฟันปลอมแล้ว ก็ต้องถูกทำขึ้นมาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ และเป็นการช่วยให้ผู้ที่สูญเสียฟันมั่นใจในรอยยิ้มและมีการเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ   มาทำความรู้จักฟันปลอมกัน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักฟันปลอมกันก่อนว่ามีกี่ประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่น ซึ่งฟันปลอมแบบถอดได้เป็นฟันปลอมที่ทำสำหรับคนที่ยังมีฟันแท้เหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันปลอมเพียงบางส่วน สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้  ซึ่งฟันปลอมสามารถแบ่งได้เป็น ฟันปลอมโครงโลหะ ฟันปลอมโครงอะคริลิกและฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก   ข้อดีและข้อเสียของฟันปลอมแบบถอดได้ ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้คือสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารได้ หากมีการใส่ฟันหลายซี่หรือทั้งปากราคาจะถูกกว่าฟันปลอมแบบติดแน่น ส่วนข้อเสียผู้ใส่จะเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือในการเคี้ยวอาหาร  ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ำกว่าฟันปลอมแบบอื่น ไม่มีความสวยงามเนื่องจากอาจมองเห็นตะขอที่ใช้เกี่ยวได้   ข้อดีและข้อเสียของฟันปลอมแบบติดแน่น ฟันปลอมแบบติดแน่นเป็นฟันปลอมแบบถาวรที่ยึดแน่นในช่องปาก ต้องอาศัยฟันแท้ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ แบ่งเป็นเดือยฟัน ครอบฟันและสะพานฟัน ข้อดีของฟันปลอมแบบติดแน่นจะมีลักษณะและขนาดที่เหมือนกับฟันจริงมากกว่าแบบถอดได้ ทำให้รู้สึกดีว่าไม่มีเหงือกปลอมหรือตะขอมารบกวน ประสิทธิภาพการใช้งานดีมีความแข็งแรงและสวยงาม ส่วนข้อเสียคือจะต้องมีการกรอฟันข้างเคียงทำให้สูญเสียเนื้อฟัน และไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ หากแปรงไม่ดีอาจทำให้ฟันข้างเคียงผุและเป็นโรคเหงือกได้ รวมถึงฟันปลอมแบบนี้จะมีราคาที่สูงกว่าฟันปลอมแบบถอดได้   ไม่ว่าฟันปลอมแบบไหนก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย จึงควรได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์เพื่อให้ได้ฟันปลอมที่เหมาะสมเฉพาะของแต่ละคนที่สุด   หลักในการดูแลฟันปลอมทั้งสองชนิด ถึงแม้จะเป็นฟันปลอมแต่เรื่องการดูแลรักษาทำความสะอาดก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลย […]