ขั้นตอนการทำความสะอาดในช่องปากเมื่อใส่สะพานฟัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดในช่องปากเมื่อใส่สะพานฟัน

timeline_25611028_224625

สะพานฟัน เป็นอุปกรณ์ทันตกรรมที่ทันตแพทย์ใช้เพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างฟัน ทดแทนฟันจริงที่เราสูญเสียไป

สะพานฟัน นอกจากจะช่วยเติมเต็มพื้นที่ว่าง ทำให้เรากลับมามีความมั่นใจในรอยยิ้มได้เหมือนเดิมแล้ว สะพานฟันยังทำให้เราเคี้ยวอาหาร ใช้ขากรรไกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายน้ำหนักของการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันซี่อื่น ๆ เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปจากจุดที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดฟันล้ม รวมทั้งยังช่วยให้การพูด การออกเสียง เป็นปกติด้วย

และแน่นอนว่า เมื่อเรามีสะพานฟันอยู่ในช่องปาก เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแล และทำความสะอาด เพื่อให้ช่องปากของเรามีสุขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดตามมา อย่างเช่นฟันผุ หรือโรคเหงือก

การดูแลทำความสะอาดปาก และฟัน ที่มีสะพานฟันนั้น นอกจากการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน ตามปกติแล้ว ก็จะต้องมีเทคนิคในการทำความสะอาดเพิ่มเติม เพราะบ่อยครั้งที่สะพานฟันจะมีเศษอาหาร และคราบหินปูนไปเกาะติด อีกทั้งการดูแล ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ยังช่วยยืดอายุของสะพานฟัน ให้ใช้ได้ยาวนานอีกด้วย

เทคนิคที่สำคัญในการทำความสะอาดสะพานฟัน มีดังนี้
1. แปรงฟันตามปกติอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ไม่ควรแปรงแรง หรือใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง เพราะจะทำให้สะพานฟันสึกหลอ และเกิดความระคายเคืองกับเหงือกได้
2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดตามซอกฟัน และซอกของสะพานฟันให้ทั่วถึง รวมทั้งส่วนล่างของสะพานฟันด้วย ซึ่งการทำความสะอาดในส่วนล่างของสะพานฟันนั้น ไหมขัดฟันทั่วไป จะสอดเข้าไปทำความสะอาดได้ยาก ทำให้ผู้ใช้สะพานฟันจำนวนมาก ละเลยการทำความสะอาดในจุดนี้ ส่งผลให้มีเศษอาหาร และหินปูนไปเกาะติด เกิดเป็นปัญหาฟันผุ และโรคเหงือกขึ้นมาได้ ดังนั้น การทำความสะอาดในส่วนล่างนี้ อาจจะต้องใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า Floss Treader หรือ Super Floss มาช่วย ไหมขัดฟันแบบพิเศษนี้ จะสามารถสอดเข้าไปในซอกฟันและด้านล่างได้ง่ายขึ้น
3. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลังการรับประทานอาหารทุกครั้ง เพื่อชะล้างเศษอาหารที่เกาะติดอยู่ตามซอกฟัน
4. ไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟัน ขูดหินปูน และทำความสะอาดฟันด้วยเครื่องมือทันตกรรม เป็นประจำทุก 6 เดือน

นอกจากการดูแลทำความสะอาดแล้ว การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมาก แปรงฟัน ทำความสะอาดฟันทุกครั้ง หลังรับประทานของหวาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง ที่ต้องขบต้องกัด ไม่ใช้ฟันกัดของแข็งอย่างเช่น กัดน้ำแข็ง เปิดฝาขวด ไม่ใช้นิ้ว หรือไม้จิ้มฟันงัดแงะ หรือใช้ลิ้นดุนสะพานฟัน เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสะพานฟันได้