Tag Archives: อุดฟัน

อุดฟัน

อุดฟัน   การอุดฟันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเรามาก เพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เคยผ่านการอุดฟันมาแล้วเกือบทั้งสิ้น สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีจึงทำให้มีเศษอาหาร คราบแบคทีเรียสะสมอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฟันผุ จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องพาตัวเองไปพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อที่จะได้แก้ไขหรือรักษาฟันทันทีกรณีพบสิ่งผิดปกติ ซึ่งจุดประสงค์ก็คือให้ฟันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่เจ็บปวด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและจิต   ว่ากันตามหลักแล้วการอุดฟันก็คือการทำให้ฟันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยมีรูปร่างเหมือนหรือใกล้เคียงกับฟันเดิม การอุดฟันอาจเป็นไปเพื่อแก้ไขฟันเดิมให้ดีขึ้นหรืออุดฟันเพื่อให้สวยงามขึ้น และจะต้องใช้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ   ทำความเข้าใจในเรื่องของการอุดฟัน การอุดฟันไม่ได้ทำเฉพาะฟันที่มีรอยผุหรือเป็นรูเท่านั้น  ฟันที่แตก บิ่น ฟันที่มีรอยสึกอันเนื่องมาจากการแปรงฟัน อาหารที่รับประทาน ถ้ามีอาการเสียวฟันในขณะที่รับประทานอาหาร ของหวาน ดื่มน้ำเย็น ก็จะต้องทำการอุดก่อนการอุดฟัน โดยคุณหมอจะทำการเตรียมฟัน ณ บริเวณที่จะอุดก่อน เพื่อรองรับกับวัสดุที่จะใช้อุด ซึ่งถ้าเป็นฟันที่ผุก็จะต้องกรอรอยผุออกให้หมด คงเหลือแต่เนื้อฟันที่ดีเอาไว้ โดยฟันที่แตก บิ่น หรือสึก อาจจะต้องกรอหรือแต่งฟันบ้าง เพื่อให้มีขนาดและรูปร่างที่ต้องการ เพื่อที่วัสดุอุดจะได้ยึดอยู่กับเนื้อฟัน และมีความแข็งแรงที่จะบดเคี้ยวอาหารได้   วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันน่ารู้ บางคนที่เคยอุดฟันมาแล้วอาจมองเห็นวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันในปากของตัวเองเป็นสีเงิน ๆ บางคนก็มีสีใกล้เคียงกับสีฟัน ซึ่งวัสดุเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เรามาลองทำความเข้าในในเรื่องของวัสดุเหล่านี้กัน 1.วัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะผสม อาจเรียกวัสดุอุดฟันนี้ว่า อมัลกัม ตอนอุดใหม่ […]