Tag Archives: รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม   หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักรากฟันเทียมเท่าไรนัก เนื่องจากหากไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับฟันจริง ๆ ในชีวิตก็อาจจะไม่ต้องใส่รากฟันเทียมเลยก็ได้ แต่สำหรับคนที่มีแนวโน้มต้องทำรากฟันเทียมข้อมูลในวันนี้ก็จะมีประโยชน์มาก ๆ ซึ่งรากฟันเทียมเป็นเครื่องมือที่ทันตแพทย์นำมาใช้เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ 1 ซี่หรือหลาย ๆ ซี่ก็ได้ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นรากฟันเทียมก็คือ รากเทียมที่ใส่เข้าไปในขากรรไกร โดยทันตแพทย์จะทำการยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันให้เข้ากับรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรากฟันเทียม ส่วนที่ใช้ทดแทนรากฟันประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ รากฟันเทียมที่มีลักษณะคล้ายสกรู เดือยรองรับครอบฟันที่อยู่ติดกับเหงือก และครอบฟันที่อยู่ด้านบนของเหงือก ตัวของรากฟันเทียมจะคล้าย ๆ กับสกรูที่ทำมาจากโลหะไทเทเนียม หนาประมาณ 3-5 มม. ยาว 8-16 มม. จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6  เดือน เพื่อให้รากฟันเทียมติดสนิทแนบแน่นกับกระดูก   ในการทำรากฟันเทียมคุณหมอจะนัดคนไข้เพื่อทำการรักษาประมาณ 4-8 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการทำรากฟันเทียมด้วย ในการนี้จะเป็นการรวมตรวจรักษาทางทันตกรรมในครั้งแรกด้วย   เหตุผลที่ต้องทำรากฟันเทียม ความสำคัญของรากฟันเทียมนั้นเป็นไปเพื่อทดแทนฟันหายซี่ที่หายไปอันเนื่องมาจากการเป็นโรคฟันผุ โรคเหงือก การได้รับบาดเจ็บ หรือกรณีที่สูญเสียฟันที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ อาจเทียบจำนวนคือหากคุณสูญเสียฟันหลายซี่คุณหมอก็จะฝังรากฟันเทียมหลายชิ้น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับรองรับสะพานฟันหรือฟันปลอมแบบถอดได้  ซึ่งขั้นตอนในระหว่างการรักษาจะใช้เวลาไม่นาน […]