Tag Archives: ฟันคุด

ฟันคุด

ฟันคุด   สำหรับคนที่เคยเป็นฟันคุดแล้วคงซาบซึ้งถึงการปวดฟันคุดเป็นอย่างดี ยิ่งต้องเข้ารับการผ่าฟันคุดด้วยแล้ว จะมีทั้งความกลัวก่อนและระหว่างผ่าฟันผสมโรงด้วยความเจ็บปวดฟันคุด เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเรามีฟันด้วยกันทั้งหมด 2 ชุด คือ ฟันน้ำนมและฟันแท้ โดยฟันแท้จะมีด้วยกัน 32 ซี่ แต่บางคนอาจมีครบและไม่ครบ ซึ่งฟันที่ขึ้นสุดท้ายสุดที่เรียกว่าฟันคุดจะมีลักษณะการขึ้นแบบเฉียงหรือเอียงติดฟันข้างเคียง ขึ้นมาโดยไม่ได้ฝังอยู่ในขากรรไกร จึงทำให้หลายคนปวดจนสุดจะทน   ชนิดของฟันคุดที่ควรรู้ ทราบหรือไม่ว่า ฟันคุด มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ หนึ่งฟันคุดที่ล้มไปด้านหน้า พบมากที่สุด โดยฟันซี่นั้นหักเป็นมุมไปด้านหน้าทางด้านหน้าของปาก สอง ฟันคุดชนิดตั้งตรง เป็นฟันที่งอกออกมาไม่พ้นขอบเหงือกทั้งหมด สาม ฟันคุดชนิดหันส่วนครอบฟันออก เป็นฟันที่งอไปข้างหลังทางด้านหลังของปาก  สี่ฟันคุดชนิดวางตัวในแนวราบ เป็นฟันกรามที่ทำมุม 90 องศาไปด้านข้าง เข้าไปในรากของฟันกรามซี่ที่สอง   ฟันกรามซี่สุดท้ายที่คุดสามารถจำแนกโดยดูได้จากฟันว่ายังอยู่ในขากรรไกรทั้งหมดหรือไม่ ถ้าฟันยังหุ้มอยู่ในขากรรไกรทั้งหมด เรียกว่าฟันคุดที่ต้องกรอกระดูกและฟัน แต่ถ้าฟันนั้นงอกพ้นขากรรไกรขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นขอบเหงือก เราจะเรียกว่าฟันคุดที่ไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน   ช่วงวัยที่เหมาะสมในการถอนหรือผ่าฟันคุด เราแทบจะไม่เคยเห็นคนอายุมาก ๆ มาถอนฟันคุดเท่าไรนัก จะเห็นมากก็จะเป็นช่วงวัย 16 – 25 […]