5 ข้อ เพื่อลมหายใจที่สดชื่น

ลมหายใจหรือกลิ่นปาก มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะอาการป่วยหรือหลังทานอาหารแต่ละมื้อ ปัญหาลมหายใจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นสามารถกลายเป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้นั่น คือโรคมีกลิ่นปากเรื้อรัง (Chronic halitosis) โดยอาจจะทำให้ขาดความมั่นใจและความกลัวที่จะเข้าสังคม โชคดีที่ว่าการทำให้มีลมหายใจหอมสดชื่นนั้นง่ายมากๆ ถ้าคุณรักษาความสะอาดในช่องปาก ทานอาหารอย่างเหมาะสม และใช้ตัวช่วยในการดับกลิ่นปากเมื่อจำเป็น
5 ข้อ เพื่อลมหายใจที่สดชื่น
1. แปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังการทานอาหาร เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก
2. ขูดหินปูนทุก ๆ 6 เดือน คราบหินปูนเป็นสาเหตุหลักหนึ่งของกลิ่นปาก เนื่องจากมีรูพรุนและเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย หากปล่อยทิ้งไว้ จะสะสมตัวหนามากขึ้น
3. พบทันตแพทย์สม่ำเสมอ หากเจอฟันผุ จะได้รีบอุด หากปล่อยทิ้งไว้รอยผุจะลุกลามเป็นโพรงใหญ่ เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำให้เกิดกลิ่นปากได้
4. ควรทำการแปรงลิ้นและกระพุ้งแก้ม เพิ่มเติมนอกเหนือจาการแปรงฟัน เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยเช่นกัน
5. ดื่มน้ำมากกว่าวันละ 8 แก้ว การดื่มน้ำบ่อยๆ อาจจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้

21