ใครๆ ก็อยากถ่ายรูปกับฟันขาว

8ใครๆ ก็อยากถ่ายรูปกับฟันขาว
การฟอกสีฟัน เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจเวลาที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น ดังนั้นวัยรุ่นไปจนถึงคนวัยทำงานมักจะหันมาให้ความสำคัญกับสีของฟันมากกว่าแต่ก่อน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ฟอกสีฟันที่สามารถทำเองได้ที่บ้านอยู่มากมาย
อย่างไรก็ดี การฟอกสีฟันที่ควรทำ คือ ควรเข้ามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินการรักษา ซึ่งการฟอกสีฟันในคลินิก ทันตแพทย์จะใช้สารฟอกสีฟันที่เข้มข้นกว่า และให้ผลลัพธ์รวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ฟอกสีด้วยตัวเองที่ซื้อมาจากร้านค้า โดยฟันของคุณจะขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พบทันตแพทย์ในครั้งแรก โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีผลข้างเคียงน้อยและมีความปลอดภัยสูง