ฟันผุ

ฟันผุ

โรคฟันผุเป็นโรคที่มีการทำลายฟันส่วนที่โผล่ขึ้นมาในช่องปาก เกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนตัวฟัน และรากฟันที่โผล่พ้นออกมาจากเหงือก ซึ่งในสภาวะปกตินั้น ภายในช่องปากจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ระหว่างชั้นผิวเคลือบฟัน กับน้ำลายตลอดเวลาอย่างสมดุล ทำให้ไม่มีการสูญเสียแร่ธาตุออกจากผิวฟัน
แต่ในภาวะที่ภายในช่องปากมีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอาหารแป้งและน้ำตาล จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของน้ำลายเป็นกรด ทำให้สูญเสียแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสออกจากตัวฟันมากกว่าการได้รับกลับคืน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นบ่อยจะทำให้เกิดฟันผุเป็นรูได้
ถ้าปล่อยให้มีการผุลุกสามมากขึ้นจนถึงชั้นประสาทฟัน ก็จะทำให้มีอาการปวดฟัน พบหนองปลายรากและอาจจะบวมจากหนองออกมาบริเวณแก้มหรือรอบๆ บริเวณคางหรือลำคอได้
ดังนั้น ถ้าพบมีอาการผิดปกติภายในช่อง ควรรับมาพบทันตแพทย์ โดยเร็ว

 

%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b8