ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99
การจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันหรือการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง เป็นต้น โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 3 ปี ซึ่งก็ขึ้นกับความผิดปกติของสภาพฟันของแต่ละราย

ขั้นตอนการเข้ารับการจัดฟัน
1.พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟัน เพื่อวางแผนการรักษาพร้อมกับการถ่ายรูป พิมพ์แบบฟันและส่งเอกซเรย์ฟัน
2.ส่งต่อเพื่อทำการรักษาโรคฟันผุหรือโรคเหงือก (ถ้ามี) ก่อนการติดเครื่องมือ
3.ติดเครื่องมือจัดฟันและนัดปรับเครื่องมือ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
4.เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ก็จะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งทำรีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพตำแหน่งของฟันภายหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว