การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุด

การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุด

2
1.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวที่ทำการรักษาอยู่ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม
2.ควรวัดความดันก่อนการผ่าฟันคุด ในกรณีที่ความดันโลหิตสูงหรือต่ำจนเกินไป ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าฟันคุด
3.ไม่ควรอดนอนก่อนวันนัดผ่าฟันคุด
4.งดการสูบบุหรี่
5.ทานอาหารมาให้เรียบร้อนก่อนการผ่าฟันคุด
6.ทำความสะอาดช่องปากให้สะอาด ก่อนเข้าพบทันตแพทย์
7.และที่สำคัญ ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะจะมีผลต่อการหยุดของเลือดและการหายของแผลหลังการผ่าฟันคุดได