การถอนฟัน

การถอนฟัน อาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา

5
หลายๆคนคิดว่า เมื่อเราปวดฟันแล้วหรือมีเหงือกบวมเป็นหนอง มีฟันโยก ก็น่าจะสมควรถอนฟันซี่ที่เป็นปัญหาออกไป จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีก
ซึ่งจริงๆแล้วในหลายกรณี การถอนฟัน ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น กรณีโรคเหงือก หากทันตแพทย์ตรวจแล้วพบว่าสามารถเก็บฟันซี่เป็นปัญหาไว้ได้ ก็จะใช้วิธีรักษาโดยการ ขูดหินปูน เกลารากฟันแทน หรือในกรณีที่ฟันผุลุกลามถึงชั้นโพรงประสาทฟันแล้ว แต่สภาพเนื้อฟันส่วนที่ยังไม่ผุยังมีเยอะและยังไม่ผุลงไปในรากฟัน ก็จะใช้วิธีการรักษารากฟันก่อนการบูรณะฟันถาวร เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการถอนฟันนั้น ทันตแพทย์จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้ ดังนั้นเราควรที่จะดูแลสุขภาพช่องปากสม่ำเสมอ พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การตรวจพบรอยผุหรือคราบหินปูนและรักษาแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยไม่ให้รอยโรคลุกลามจนทำให้ยากแก่การรักษาและทำให้เราเสียเวลามากขึ้นด้วย