การถอนฟัน อาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา

การถอนฟัน หลายๆคนคิดว่า เมื่อเราปวดฟันแล้ว ก็น่าจะสมควรถอนฟันออกไป จะได้ไม่ปวดจนทรมานอีก ซึ่งจริงๆแล้วในหลายกรณี การถอนฟัน ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น กรณีโรคเหงือก หากทันตแพทย์ตรวจแล้วพบว่าสามารถเก็บฟันไว้ได้ แต่จะใช้วิธีรักษาโดยการ ขูดหินปูน เกลารากฟันแทน หรือในกรณีที่ฟันผุลุกลามถึงชั้นโพรงประสาทฟันแล้ว แต่สภาพเนื้อฟันส่วนที่ยังไม่ผุยังมีเยอะและยังไม่ผุลงไปในรากฟัน ก็จะใช้วิธีการรักษารากฟันก่อนการบูรณะฟันถาวร เป็นต้น

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99