อุดฟัน

อุดฟัน

อุดฟัน   การอุดฟันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเรามาก เพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เคยผ่านการอุดฟันมาแล้วเกือบทั้งสิ้น สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีจึงทำให้มีเศษอาหาร คราบแบคทีเรียสะสมอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฟันผุ...