ฟันคุด

ฟันคุด

ฟันคุด   สำหรับคนที่เคยเป็นฟันคุดแล้วคงซาบซึ้งถึงการปวดฟันคุดเป็นอย่างดี ยิ่งต้องเข้ารับการผ่าฟันคุดด้วยแล้ว จะมีทั้งความกลัวก่อนและระหว่างผ่าฟันผสมโรงด้วยความเจ็บปวดฟันคุด เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเรามีฟันด้วยกันทั้งหมด 2 ชุด คือ ฟันน้ำนมและฟันแท้...